thcb.net
当前位置:首页>>关于诗经关雎的资料>>

诗经关雎

1、关雎 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。 2、注释 雎鸠关...

《国风·周南·关雎》为先秦时代汉族民歌。是《诗经》中的第一篇诗歌,通常认为是一首描写男女恋爱的情歌。原文: 《诗经·关雎》 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠...

关关雎鸠, guān guān jū jiū 在河之洲。 zài hé zhī zhōu 窈窕淑女, yǎo tiǎo shū nǚ 君子好逑。 jūn zǐ hǎo qiú 参差荇菜, cēn cī xìng cài 左右流之。 zuǒ yoù líu zhī 窈窕淑女, yǎo tiǎo shū nǚ 寤寐求之。 wù mèi qiú zhī 求之不得, q...

【原文】 诗经 关雎 先秦 关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。 窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。 悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。 窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。 窈窕淑女,钟鼓...

诗经关雎的作者是无名氏,具体已不可考。 《国风·周南·关雎》为先秦时代华夏族民歌。是《诗经》中的第一篇诗歌,通常认为是一首描写男女恋爱的情歌。此诗在艺术上巧妙地采用了“兴”的表现手法。首章以雎鸟相向合鸣,相依相恋,兴起淑女陪君子的联...

关 雎 关关雎鸠,guān guān jū jiū 在河之洲。zài hé zhī zhōu 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 君子好逑。jūn zǐ hǎo qiú 参差荇菜,cēn cī xìng cài 左右流之。 zuǒ yoù líu zhī 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 寤寐求之。 wù mèi qiú zhī 求之不得,qi...

关雎 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

1、译文 关关和鸣的雎鸠,相伴在河中的小洲。那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶。 参差不齐的荇菜,从左到右去捞它。那美丽贤淑的女子,醒来睡去都想追求她。 追求却没法得到,白天黑夜便总思念她。长长的思念哟,教人翻来覆去难睡下。 参差不齐...

喜欢《关雎》的理由: 1、此诗在艺术上巧妙地采用了“兴”的表现手法。通过这首诗可以使我们更好的了解古人“兴”的表现手法。 2、全诗语言优美,善于运用双声、叠韵和重叠词,增强了诗歌的音韵美和写人状物、拟声传情的生动性,给人经强烈的美感。 ...

起兴,是《关雎》一诗反复运用的艺术手法。比如,诗的一开头就用“关关雎鸠。在河之洲”来起兴,引出后面的“窈窕淑女,君子好逑”,使人由雎鸠鸟雌雄匹配联想到君子淑女必成佳偶,由听到雎鸠鸟清新流转的歌唱而春心荡漾想到君子对淑女的思念之切。...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.thcb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com