thcb.net
当前位置:首页>>关于诗经关雎的资料>>

诗经关雎

1、关雎 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。 2、注释 雎鸠关...

《国风·周南·关雎》为先秦时代汉族民歌。是《诗经》中的第一篇诗歌,通常认为是一首描写男女恋爱的情歌。原文: 《诗经·关雎》 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠...

.《论语》中多次提到《诗》(即《诗经》),但作出具体评价的作品,却只有《关雎》一篇,谓之“乐而不淫,哀而不伤”.在他看来,《关雎》是表现“中庸”之德的典范.而汉儒的《毛诗序》又说:“《风》之始也,所以风天下而正夫妇也.故用之乡人焉,用之邦国焉....

关雎 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

关关雎鸠,guān guān jū jiū 在河之洲。zài hé zhī zhōu 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 君子好逑。jūn zǐ hǎo qiú 参差荇菜,cēn cī xìng cài 左右流之。 zuǒ yoù líu zhī 窈窕淑女,yǎo tiǎo shū nǚ 寤寐求之。 wù mèi qiú zhī 求之不得,qiú zhī ...

关关:水鸟叫声。雎鸠:水鸟,一名王雎,状类凫鹥,生有定偶,常并游。 关雎 ⑵洲:河中沙洲。 ⑶窈窕:美心为窈,美状为窕。淑:善,好。 ⑷好逑(hǎoqiú):理想的配偶。逑,配偶。 ⑸参差:长短不齐。荇(xìng杏)菜:多年生水草,夏天开黄色花,...

为什么诗经第一篇就咏关睢?因为夫妻是一切人伦的开始,所以将天地名为乾坤与之匹配。 《关雎》是《诗经》的第一首,这首诗应当是人们所熟悉、所了解的。为什么把《关雎》放在《诗经》的第一首?必然有很多人讨论这个问题,我想之所以把《关雎》...

应该是黄河,在唐宋以前,所有的河流都叫某某水,河是专指河水,也就是黄河。比如长江就叫江水,淮河就叫淮水等等。 具体是什么地方诗经里也没说,就好比我们现在说我在黄河边上天知道他在哪里

关雎是一种水鸟这种雌雄配偶永远忠于对方,不会分开,不会变心和变节,是人借这个比喻男女的爱情和希望男女的爱情要这样的水鸟一样永远忠于对方,不要分开,不要变心和变节。诗中描写男主人公,看见窈窕淑女,想去追求,窈窕淑女很多理解的很浅...

中国的四书五经都是讲人生的大道,为什么开篇是「关雎」? 中国最重要的经典之一,《诗经》,这么重要的经典第一篇文章是什么?提到「关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑」。《诗经》是很重要的一本经,但是它开篇为什么要取这一篇「关雎」...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.thcb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com